TEMA LISTER OVER
FRANKERINGSMASKINSTEMPLER

Dette er lister med forskjellige tema eller motiver.
Det kan være seg kommuner, banker, poststeder, fugler, møbler, heimsted osv.
Disse listene er på ingen måte komplette. Derfor oppfordrer jeg samlere til
å melde fra om stempler som ikke er kommet med.

   Biler   (cars)         Oppdatert 17/11/02 

   Dyr (Animals)          Oppdatert 17/01/03

   Fisk  (Fish)          Oppdatert 30/11/02

   Fugler (birds)          Oppdatert 17/11/03

   Heimsteds lister         Oppdatert 16/03/01

   Skip og båter (ships and boats) Oppdatert 17/01/03