Dyr (Animals)

   Bjørner (Bears)     Oppdatert 19/11/02

   Hester (Horses)     Oppdatert 19/11/02

   Hunder (Dogs)      Oppdatert 15/12/02

   Hval (Whale)       Oppdatert 15/12/02

   Kamel (Camel)      Oppdatert 17/01/03

   Reinsdyr (Reindeer)   Oppdatert 08/11/02

   Skilpadder (Turtles)   Oppdatert 17/11/02