KOMMUNE LISTER OVER
FRANKERINGSMASKINSTEMPLER

Dette er lister med fortegnelse over hvilke frankeringsmaskiner som er eller har vært brukt i de forskjellige kommuner. Disse listene er på ingen måte komplette. Derfor oppfordrer jeg samlere til å melde fra om stempler som ikke er kommet med.

   Birkenes Kommune  Oppdatert 16/03/01

   Kvinesdal Kommune  Oppdatert 04/03/01

   Molde Kommune    Oppdatert 16/03/01

   Nesodden Kommune  Oppdatert 23/05/01 

   Sunndal Kommune 

   Svalbard      Oppdatert 01/07/01 

   Trondheim Kommune  Trondheim del 1  Oppdatert 14/01/01