Bilder av stempler

Fisk (Fish)

   Nr. 3894  Sogn og Fjordane Fiskesalgslag

   Nr. 3932  Feitsildfiskernes Salgslag

   Nr. 3951  Feitsildfiskernes Salgslag