SJEKKLISTE FOR SUNNDAL KOMMUNE


27/11/00 

      Pnr. Poststed         Firma                  Fra Til  A B AP BE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUNNDALSØRA               

 2055a [ ] us  SUNNDALSØRA        Nordmøre og Romsdal Slakteri A/L     1959 1962 X     

 2837a [ ] *  SUNNDALSØRA        Sunndal Trygdekontor           1966 1980 X     
    [ ] SUNNDAL \HUSK Å SENDE MELDINGER I RETT TID \TRYGDEKASSE     
    [ ] Do:Navn (2 linjer) \POSTGIRO 865 43 \6600 SUNNDALSØRA     

 3613b [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Forretningsbanken A/S          1971 1976 X     
    [ ] Navn     

 3774a [ ] 6601 SUNNDALSØRA        Statskraftverkene            1972         

 5712a [ ] *  SUNNDALSØRA        Sunndal Kommune             1964 1971 X     
    [ ] "Kommunevåpen" med navn     

 7010a [ ] *  SUNNDALSØRA        Årdal og Sunndal Verk A/S        1974    X     
    [ ] Å \navn \V     

 9350a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Sunndal Sparebank            1975 1980 X     
    [ ] Navn     

 9767a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Aura Avis                1986    X     
         Bruker bekreftet av Sunndalsøra postkontor

 14310a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Sunndal Apotek              1993 1996 X     
    [ ] "Kolbe" + navn (2 linjer) \p.b. 130, 6601 Sunndalsøra     

 14574a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Trygdekontoret              1992 1999 X X   
    [ ] SUNNDAL \TRYGDEKONTOR \POSTGIRO 5865431 \6600 SUNNDALSØRA     

 14578a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Nye Aura-verkene             19?? 1986      
         (Bekreftet registrert)

 14578b [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Statskraft                1986 1992 X     
    [ ] Logo + navn \AURA-VERKENE     

 14578c [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Statnett SF               1992 2000 X     
    [ ] Logo + Statnett \Region Midt-Norge     

 14592a [ ] 6601 SUNNDALSØRA        Arbeidsformidlingen           1987 1998 X     

 14793a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Sunndal Kommune             1991 1996 X     
         Sunndal Ungdomsskole

 14922a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Sunndal Sparebank            1985 2000 X X   
    [ ] Navn     
    [ ] Do:100ÅR \1892-1992 \navn     

 15203a [ ] 6601 SUNNDALSØRA        Sunndal Meieri A/L            1977 1983      
    [ ] Logo m. navn \6601 Sundalsøra (grønn)     

 15237a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Sunndal Kommune             1974 1999 X     
    [ ] "Kommunevåpen" med navn     
         Flere kommunale brukere

 15774a [ ] 6601 SUNNDALSØRA        Trelastlageret - Vågbø Bruk A/S     1974 1974 X     
    [ ] "hus" \BYGGSENTERET     

 17686a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Årdal og Sunndal Verk A/S        1977 1983 X     
    [ ] Å S V \ALUMINIUM     

 17696a [ ] 6601 SUNNDALSØRA        Sunndal Byggsenter A/S          1980 2000 X     
    [ ] TRELAST \BYGGEARTIKLER \OVNER - PEISER \KJØKKEN (i ramme)(blå)     

 17880a [ ] 6601 SUNNDALSØRA        Forretningsbanken A/S          1976 1982 X     
    [ ] Logo \DISTRIKTSBANKEN \MED STOR BANKENS FORDELER \navn     
    [ ] Do:SPARING MED \SKATTEFRADRAG \I \navn     

 20214b [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Gjensidige Forsikring          1994 1996 X     
         Flere brukere
         Sunndal Avløysarlag
         Sunndal Regnskap

 23771a [ ] 6601 SUNNDALSØRA        Nordmøre og Romsdal Meieri        1983 1991 X     
         Meieriet nedlagt i mai 1991. Frankeringsmaskinen ble overtatt
         Produsenttjenesten Tine Midt-Norge.

 23771b [ ] 6601 SUNNDALSØRA        Produsenttjenesten Tine Midt-Norge    1991 1996      

 23771c [ ] 6601 SUNNDALSØRA        Tine Midt-Norge,organisasjonsavdelingen 1996    X     

 25072b [ ] *  SUNNDALSØRA        Ottem Gjenvinning A/S          1998 1999 X     
         Flere brukere
         T. Ottem Transport A/S

 27716a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Sunndal Ligningsktr./Folkereg.      1991 2000 X X   

 31016a [ ] 6601 SUNNDALSØRA        Forretningsbanken A/S          1986 1986      

 31016b [ ] 6601 SUNNDALSØRA        Fokus Bank                1990 2000 X X   

 35425a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Sunndal Videregåande Skole        1995 1996 X     

 41174a [ ] 6601 SUNNDALSØRA        Sunndal Kommune             1985 2000 X X   
    [ ] "Kommunevåpen" m."blomst" \navn     

 41246a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Akvaforsk                1994 2000 X     
    [ ] Navn \6600 SUNNDALSØRA     

 41373a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Trollheimen Trafikk A/S         1988 1988      
    [ ] Navn     

 41373b [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Mørelinjen A/S              1989 1998 X X   
    [ ] Navn     

 41373c [ ] 6600 SUNNDALSØRA        HOB Møre                 1998 1999   X   
         Mørelinjen, Kr.sund Trafikkselskap og Molde Bilruter ble
         forsommeren 1998 oppkjøpt av HOB (Hemne og Omland Bilruter)

 44086a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Alf Engen A/S              1996 2000 X     

 44185a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Tredal Sag og Høvleri A/S        1986 2000      
         Flere brukere
         Tredal Byggmarked A/S
         Byggmakker Tredal

 44834a [ ] 6601 SUNNDALSØRA        Sunndal Boligbyggelag A/L        1995 2000 X     

 45722a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Aura Avis og Opdalingen         1993 2000   X   X
         Flere brukere
         Fylket

 45794a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Godstrafikk og Bilspedisjon A/S     1995 2000 X X   

 45915a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Statkraft Region Midt-Norge       1992 1997 X     

 48478a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Gartnerhallen              19?? 1996      
         Nummer bekrefter av Sunndalsøra postkontor. Nedlagt 01.02.96

 48483a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        System Supply A/S            1996 2000 X     

 49209a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Melkild Bilverksted A/S         1996 2000   X   

 51130a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Driva (uavhengig regionsavis)      1989 1997 X X   

 51759a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Sunndalsøra Karosseri A/S        1996 2000 X     
         Navnebytte: Sunndal Bilskade A/S (1999)

 52058A [ ] 6601 SUNNDALSØRA        Hydro Aluminium A/S Sunndal       1988 1997 X     
    [ ] "vikingskip" \navn     
         Verdiklisje med tre siffer

 56764b [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Statens Vegvesen             1995 2000 X     

 64293a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Sunndal Bedriftshelsetjeneste      1996 2000      

 64519a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Lensmannen i Sunndal           1996 2000 X     
    [ ] Navn \Postbiks 33 \6601 Sunndalsøra     

 65524a [ ] 6601 SUNNDALSØRA        Sunndal Libris              1996 1999 X X   

 65596a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Sunndalsøra Samvirkelag         1995 2000      

 65739a [ ] 6601 SUNNDALSØRA        Næringsmiddeltilsynet for Indre Nordmøre 1995 1996      

 68050a [ ] *  SUNNDALSØRA        Storvik A/S               1997 1999 X     

 70190a [ ] 6600 SUNNDALSØRA        Sunndal Kraftforsyning          1995 2000 X    X
         Navnebytte: Sunndal Energi KF

 71176a [ ] *  SUNNDALSØRA        Bratseth & Gikling A/S          1999         
    [ ] Bratseth & Gikling installasjon A/S     

 87514a [ ] *  SUNNDALSØRA        Trygdekontoret              1999       X  

 87633a [ ] *  SUNNDALSØRA        Sunndal Kommune             2000       X  
         Sunndal Helsetun

Antall reg:  59 


Denne oversikten er utarbeid av

Arvid Hafsaas
Ringveien 20 A
6600 Sunndalsøra


Revidert dato 27 november 00