SJEKKLISTE FOR NESODDEN KOMMUNE


23/05/01 

      Pnr. Poststed         Firma                  Fra Til  A B AP BE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
BJØRNEMYR                

 49959b [ ] 1453 BJØRNEMYR         Euro-Si A/S                  1990 X     
    [ ] Logo:navn \DATA - DOKUMENT - VERDISKAP \Postboks 85, 1453 BJØRNEMYR     

 60880a [ ] 1453 BJØRNEMYR         Nesodden Kommune               1994 X     

 78898a [ ] *  BJØRNEMYR         Nesodden Kommune               2000 X     

 78898a [ ] *  BJØRNEMYR         Trygdekontoret ? (Sunnas It-enhet)      2000      X


FAGERSTRAND               

 6635b [ ] *  FAGERSTRAND        B P                              
         (bekreftet registrert)

 6635c [ ] *  FAGERSTRAND        Norol                  1981         

 30436a [ ] 1464 FAGERSTRAND        BP Chemicals                 1991 X     

 34624a [ ] 1464 FAGERSTRAND        Norsk Olje AS                 1989 X     

 34624b [ ] 1464 FAGERSTRAND        Statoil Norge A/S            1998    X     

 49434a [ ] 1464 FAGERSTRAND        Oslo-Follo Septikrens A/S           1997 X     
    [ ] Navn (2 linjer) + logo \FOR ET RENERE MILJØ \DØGNVAKT 66 91 09 10 

 49959a [ ] 1464 FAGERSTRAND        Euro-Si A/S                  1989 X     
    [ ] Logo:navn \DATA-, DOKUMENT- og VERDISKAP \N-1464 FAGERSTRAND, NORGE     
      -->\TEL: 47 9 91 39 94     


HELLVIK I BONNEFJ.           

 5231a [ ] *  HELLVIK I BONNEFJ.    Nesodden kommune             1957 1958 X     
    [ ] Navn     


NESODDTANGEN              

 5231b [ ] *  NESODDTANGEN       Nesodden                 1965    X     
    [ ] Navn     

 6878a [ ] *  NESODDTANGEN       Nesodden Trygdekasse           1966 1971      
    [ ] Navn     

 7561a [ ] *  NESODDTANGEN       Nesodden Elektrisitetsverk        1970 1976      
    [ ] EL VARME \MILJØVENNLIG \BOLIGOPPVARMING \RIMELIG OG ENKELT (blå)     

 7667a [ ] *  NESODDTANGEN       Nesodden kommune             1969 1980      
    [ ] Navn     

 10602a [ ] 1450 NESODDTANGEN       Nesodden Sparebank            1985    X     
    [ ] Bruk \navn \Vår egen bank     

 11626a [ ] 1450 NESODDTANGEN       Lensmannen i Nesodden          1997     X   
    [ ] Navn \BOKS 114 \1451 NESODDTANGEN     

 14354a [ ] 1450 NESODDTANGEN       Nesodden Kommune             1994 2000 X X   
    [ ] Navn \Helse- og sosialetaten     

 14513a [ ] 1450 NESODDTANGEN       Oslo Kommune, Sunnaas Sykehus      1989 1998 X X   
    [ ] Logo + navn (2 linjer) \1450 Nesoddtangen \Telefon: 91 20 60     
    [ ] Do:Logo \ navn (2 linjer) \1450 NESODDTANGEN     

 14769a [ ] 1450 NESODDTANGEN       Nesodden videregående skole       1992    X     
    [ ] Navn (3 linjer)     

 14776a [ ] 1450 NESODDTANGEN       Norsk Rehab A/S             1989 1996 X X   

 16995a [ ] 1450 NESODDTANGEN       Trygdekontoret              1983 1991      
    [ ] Navn (2 linjer)(blå)     

 23464b [ ] 1450 NESODDTANGEN       Nesodden Data A/S            1998    X     
    [ ] Navn \REGNSKAPSKONTOR OG DATA \Rehabsenteret, \Postboks 134     
      -->\Tlf. 66 91 35 00     

 25678a [ ] 1450 NESODDTANGEN       Svinningen Keramikk A/S         1997    X     

 25781b [ ] 1450 NESODDTANGEN       Gewa Rehabteknikk As             1992 X     

 25966a [ ] 1450 NESODDTANGEN       Nesodden Kommune             1981 1992 X X   
    [ ] Navn (1 linje)     
    [ ] Do:Navn + B (2 linjer)     

 26112b [ ] 1450 NESODDTANGEN       Tangen Trelast              19?? 2000 X     

 26691a [ ] 1450 NESODDTANGEN       Nesodden Energiverk A/S         1993 1999 X     
    [ ] Installasjon? \Kontakt Energiverket (blå)     
    [ ] Do:Navn \- din kontakt (blå)     
    [ ] Do:ENØK \- økt komfort \- redusert strømregning (blå)     
         Flere brukere
         Norsk Elektriker- og Krafstasjonsforbund

 30576c [ ] 1450 NESODDTANGEN       Master Music               1995 1998 X     

 30662b [ ] *  NESODDTANGEN       Ukjent                  1998    X     

 31815c [ ] 1450 NESODDTANGEN       Rudolf Steinerskolen           1995 2000 X     

 34639a [ ] 1450 NESODDTANGEN       Nesodden Ligningsktr./Folkereg.     1990 1999 X X   

 41453a [ ] 1450 NESODDTANGEN       Sherlock Rehab data           1989 1998 X   X X
         Flere brukere
         NorMedia     (1995-98)Ny?

 49035a [ ] 1450 NESODDTANGEN       Varden Legekontor               1994 X     
    [ ] Navn \LEGE GEIR BOTTOLFSEN \REHABSENTRET \1450 NESODDTANGEN     

 49106b [ ] 1450 NESODDTANGEN       Nesodden Kommune             1992 1997      X
    [ ] Kommunevåpen + navn (2 linjer)     

 49846b [ ] 1450 NESODDTANGEN       Trygdekontoret              1992 2000 X X   

 60530a [ ] 1450 NESODDTANGEN       Gjensidige NOR              19?? 2000      

 70552a [ ] 1450 NESODDTANGEN       Fi-Con A/S                  1996 X     

 70814a [ ] *  NESODDTANGEN       Nesodden Tannklinikk           2000         

 74120a [ ] *  NESODDTANGEN       Nesodden Kommune             1998 2000    X X
    [ ] "Kommunevåpen" \navn (2 linjer)     
         Flere kommunale brukere

 74149a [ ] *  NESODDTANGEN       Sunrise Medical                2000    X X

 85049a [ ] *  NESODDTANGEN       TRS kompetansesenter             2000 X     

 87359a [ ] *  NESODDTANGEN       Oslo Kommune Sunnås sykehus         2000      X

 91049a [ ] *  NESODDTANGEN       Nesodden Energi                2000    X  


Antall reg:  44 


Denne listen er utarbeid sammen med

Jon Røed