Kirkens Nødhjelp

Frankeringsmaskin nr. 14565 og 74131 er helt like