Bilder av stempler

Kamel (Camel)

      Nr.  2457    Johan Aksdal