Bilder av stempler

Hval (Whale)

      Nr.  3964    Molde Kommune