Bilder av stempler

Hester (Horses)

   Nr.  72  J.L. Tiedemands Tobaksfabrik A/S

   Nr. 3673  Bergen og omegn travselskap

   Nr. 7937  Mesna Brug A/S