Bilder av stempler

Bjørner (Bears)

   Nr.  132  Norsk Vacum Oil Company A/S

   Nr. 3658  Kjættingfabriken A/S

   Nr. 3702  Borregaard A/S