Er det noen som kan skaffe meg dette avtrykket ?

SJEKKLISTER FOR FØLGENDE SERIER

Dette er lister over hva som så langt er kjent på disse nummerseriene.
Er det noen som har stempler eller reklamer som ikke er med her, ønsker jeg å motta opplysninger om det.
Helst en kopi av konvolutten.

Jeg er også interessert i å få byttet til meg, eller ervervet meg disse stemplene.

Nye lister og oppdateringer kommer nå i Adobe pdf format.. De som ønsker seg disse listene kan ta kontakt på E-mail. sv.svendsen@c2i.net

   1-1000 serien  143 Kb Dato20/5-03

    5 000 serien  220 Kb Dato 9/4-02

    6 000 serien  212 Kb 

    7 000 serien  221 Kb 

    9 000 serien  627 Kb Dato9/11-03

   10 000 serien  139 Kb Oppdatert 10/5-04

   11 000 serien  154 Kb Oppdatert 22/5-04

   14 000 serien  204 Kb Oppdatert 21/10-04

   15 000 serien  210 Kb Oppdatert 21/10-04

   16 000 serien  198 Kb

   17 000 serien  116 Kb

   18 000 serien  191 Kb

   19 000 serien  135 Kb

   20 000 serien  124 Kb Oppdatert 28/12-98

   22 000 serien  197 Kb

   23 000 serien  191 Kb

   24 000 serien  32 Kb

   25 000 serien  198 Kb

   26 000 serien  194 Kb

   27 000 serien  154 Kb

   28 000 serien  65 Kb

   30 000 serien  197 Kb Oppdatert 25/02/00

   31 000 serien  181 Kb Oppdatert 08/03/00

   32 000 serien  177 Kb Oppdatert 20/03/00

   33 000 serien  196 Kb Oppdatert 12/04/00

   34 000 serien  168 Kb Oppdatert 01/05/00

   35 000 serien  63 Kb

   40 000 serien  64 Kb Oppdatert 22/06/02

   41 000 serien  188 Kb Oppdatert 22/06/02

   42 000 serien  59 Kb Oppdatert 22/06/02

   44 000 serien  157 Kb 

   45 000 serien  143 Kb 

   46 000 serien  17 Kb 

   47 000 serien  172 Kb 

   48 000 serien  176 Kb 

   49 000 serien  164 Kb 

   50 000 serien  163 Kb 

   Test  163 Kb 

Det kommer til flere nummer serier etterhvert som jeg får revidert dem.